registracija blagovne znamke

Blagovne znamke

Kot blagovna znamka se lahko registrira vsak znak, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja, od blaga ali storitev drugega podjetja in ga je mogoče grafično prikazati.

V Sloveniji se blagovna znamka lahko registrira z nacionalno ali mednarodno prijavo. Veljavnost nacionalne blagovne znamke je 10 let od datuma prijave in se lahko podaljša.

VEČ
zaščita patenta v sloveniji

Patenti

Patent se podeli za izum na vseh področjih tehnologije, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. V Sloveniji se patent lahko pridobi z nacionalno ali mednarodno prijavo za registracijo za patente.

Veljavnost patenta, podeljenega po vsebinskem pregledu, je 20 let, pod pogojem, da se vsako leto podaljša.

VEČ
registrar domen

MARK-INVENTA d.o.o. je družba, ki deluje na vseh področjih prava intelektualne lastnine.

MARK-INVENTA doo je družba s sedežem v Ljubljani, ki deluje na vseh področjih prava intelektualne lastnine in sorodnih zadev od ustanovitve leta 1992.

Zastopamo široko paleto domačih in tujih korporacij in tesno sodeluje z večjimi odvetniškimi pisarnami po vsem svetu.

VEČ