registracija blagovne znamke

Blagovne znamke

Kot blagovna znamka se lahko registrira vsak znak, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja, od blaga ali storitev drugega podjetja in ga je mogoče grafično prikazati.

V Sloveniji se blagovna znamka lahko registrira z nacionalno ali mednarodno prijavo. Veljavnost nacionalne blagovne znamke je 10 let od datuma prijave in se lahko podaljša.

VEČ
zaščita patenta v sloveniji

Patenti

Patent se podeli za izum na vseh področjih tehnologije, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. V Sloveniji se patent lahko pridobi z nacionalno ali mednarodno prijavo za registracijo za patente.

Veljavnost patenta, podeljenega po vsebinskem pregledu, je 20 let, pod pogojem, da se vsako leto podaljša.

VEČ
registrar domen

Družba MARK-INVENTA d.o.o. je registrar domen pod vrhnjo domeno .si

6.11.2008 so stopila v veljavo nova pravila za registracijo domen pod .si
Postopek uvajanja sprememb je tekel skoraj pol leta, saj je Arnes poskrbel, da so bile uvedene spremembe skladne s potrebami in željami zainteresirane javnosti, postopek pa transparenten ...

VEČ