Anuitete za patente

Patenti

Za patente se mora njihovo veljavnost podaljšati vsako leto na nacionalni dan prijave (nacionalne prijave) ali na datum prijave mednarodne prijave (PCT, EP). Zapoznelo plačilo anuitete je mogoče v šestmesečnem obdobju po preteku veljavnosti s 50% globe.

Patenti registrirana na nacionalni ravni

Prve tri anuitete so vključene v prijavno pristojbino.
Četrto anuiteto in vsako nadaljnjo je potrebno plačati pred potekom prejšnje.

Patenti iz PCT prijave

Prve tri anuitete so vključene v prijavno pristojbino.
Četrto anuiteto in vsako nadaljnjo je potrebno plačati pred potekom prejšnje.

Evropski patenti razširjeni na Slovenijo

Prve tri anuitete so vključene v prijavno pristojbino.

Za takšne patente je prva anuiteta za plačilo v Sloveniji tista, ki zapade v plačilo takoj po datumu objave sklepa o dodelitvi EP.

Prosimo vas, da uporabite naš e-mail za naročanje plačil patentnih anuitet. Potrebujemo dovolj informacij za identifikacijo enega ali več patentov, toda vsaj imetnika patenta, registrsko številko in datum zapadlosti.