Blagovne znamke

Kot blagovna znamka se lahko registrira vsak znak, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja, od blaga ali storitev drugega podjetja in ga je mogoče grafično prikazati.

V Sloveniji se blagovna znamka lahko registrira z nacionalno ali mednarodno prijavo. Veljavnost nacionalne blagovne znamke je 10 let od datuma prijave in se lahko podaljša.

Nacionalna prijava

Zahteva za nacionalno registracijo mora vsebovati točno ime in naslov prijavitelja, prikaz znaka in seznam blaga in/ali storitev v skladu z Nicejsko klasifikacijo blaga in storitev. Prijava lahko vsebuje več razredov blaga in/ali storitev.
Lahko se zahteva prednostna pravica s pariške konvencije (6 mesecev).
Potrebno je pooblastilo, ki se ga lahko vloži kasneje.

Mednarodna prijava

Slovenija je članica Madridskega aranžmaja in Madridskega protokola.