Mnenja

Vedno smo odprti za strokovno mnenje o vprašanjih intelektualne lastnine. V procesu odločanja so se strokovna mnenja izkazala za zelo koristna. Včasih se je potrebno odločiti ali vložiti ugovor ali ne.

Poizvedbe

Poizvedbe o blagovni znamki vključujejo nacionalne in mednarodne blagovne znamke in prijave blagovnih znamk v enem ali več razredih. Poročilo o poizvedbi je običajno na voljo v roku enega tedna in vključuje kopije vseh relevantnih blagovnih znamk in naše mnenje o razpoložljivosti predmetne blagovne znamke za uporabo in registracijo.

Prav tako opravljamo poizvedbe o patentih in modelih.
Poizvedbe vam bodo podale informacije o pravicah, ki jih imajo v lasti vaše stranke ali morda vaš konkurent v Sloveniji, z vsemi potrebnimi bibliografski podatki, vključno s statusom pravic.

Vabimo vse imetnike intelektualnih pravic, da preverite status svojih pravic, še posebej ime in naslov imetnika v registru. Podjetja gredo skozi različne spremembe, kot so selitev na drugo lokacijo, sprememba imena, združitev v drugo družbo ali celo prenos svojih pravic.
Te spremembe morajo biti vpisane v ustrezni register.

»Watching«

Se vaša blagovna znamka pravilno uporablja na slovenskem trgu? Ali je vaša blagovna znamka postala ranljiva za preklic zaradi neuporabe? Kdo uporablja vaše blagovne znamke? Je vaša blagovna znamka zlorabljena ali je blago ponarejeno? Raziščemo, zbiramo dokaze in poročamo v realnem časovnem okviru.