Modeli

Kot model se lahko registrira videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. V Sloveniji se model lahko registrira z nacionalno ali mednarodno prijavo.

Veljavnost modela je eno ali več obdobij petih let od datuma vložitve prijave, vendar ne več kot 25 let od datuma vložitve. Ena prijava lahko vsebuje več modelov, ki sodijo v isti razred Locarnske klasifikacije. Model se v tem primeru lahko podaljša za vse ali le za nekatere modele.

Nacionalna prijava modela

Vloga mora vsebovati točno ime in naslov prijavitelja, ime in naslov avtorjev, fotografije ali grafični prikaz.
En model se lahko prikaže z največ šestimi prikazi ali primerki.
Lahko se zahteva prednostna pravica s pariške konvencije (6 mesecev).
Potrebno je pooblastilo, ki se lahko vloži kasneje.

Mednarodne registracije

Slovenija je podpisnica Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov.