Patenti

Patent se podeli za izum na vseh področjih tehnologije, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. V Sloveniji se patent lahko pridobi z nacionalno ali mednarodno prijavo. Veljavnost patenta, podeljenega po vsebinskem pregledu, je 20 let, pod pogojem, da se vsako leto podaljša.
Dodatni varstveni certifikat se lahko dodeli patentom, povezanih z zdravili ali fitofarmacevtskimi sredstvi, za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Nacionalna patentna prijava

Prijava mora vsebovati točno ime in naslov prijavitelja, ime, naslov in državljanstvo izumiteljev, naziv izuma, opis, skice (če obstajajo), patentne zahtevke in povzetek.

  • Lahko se uveljavlja prednostna pravica po pariški konvenciji (12 mesecev).

Prijava se lahko vloži v tujem jeziku in se prevede kasneje. Potrebno je pooblastilo, ki se lahko vloži kasneje.

Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT) - Nacionalna faza

  • Rok: 31 mesecev od najzgodnejšega prednostnega datuma.

Nacionalni faza PCT v Sloveniji je odprta samo za PCT prijave pred 07.12.2001. Kasneje vložene PCT prijave lahko vstopijo v Slovenijo preko PCT/EP, če so med imenovanimi državami imenovani Slovenija (SI) in evropski patent (EP).
Za prijavo se zahteva en izvod objavljene PCT prijave, točno ime in naslov prijavitelja, ime, naslov in državljanstvo izumiteljev, podatki o prednostni pravici, naziv izuma, opis, skice (če obstajajo), patentni zahtevki in povzetek.

Zahtevajo se tudi naslednji dokumenti, če so na voljo:

  • Kopija Poročila o mednarodni poizvedbi
  • Poročilo o predhodni mednarodni preiskavi s kopijo prvega pisnega mnenja
  • kopija kakršnih koli sprememb po objavi v zvezi s specifikacijo, prijaviteljem ali izumiteljem.

Prijava se lahko vloži v tujem jeziku in se prevede kasneje. Potrebno je pooblastilo, ki se lahko vloži kasneje.

Evropski patentni (EP) – razširitev na nacionalno fazo

Razširitev EP
Podeljen evropski patent z mednarodnim dnem vložitve pred 1.12.2002 in imenovanjem Slovenije, se lahko razširi na Slovenijo v roku treh mesecev od objave sklepa o podelitvi EP, z vložitvijo ustreznega zahtevka skupaj s prevodom naziva izuma in patentnih zahtevkov.
Potrebno je pooblastilo, ki se lahko vloži kasneje.

EP - Nacionalna faza
Slovenija je član Evropske patentne konvencije od 1.12.2002, tako lahko vsi evropski patenti z mednarodnim dnem prijave po 1.12.2002 in imenovanjem Slovenija vstopijo v nacionalno fazo v Sloveniji v treh mesecih od objave sklepa o podelitvi EP.
Potrebno je pooblastilo, ki se lahko vloži kasneje.