Podaljšanje veljavnosti blagovnih znamk

Nacionalne blagovne znamke se obnavljajo vsakih 10 let, pred iztekom preteklih 10 let. Datum zapadlosti je datum vložitve prijave.

  • Zapoznela obnova je na voljo v šestmesečnem obdobju z 50% globe.
  • Blagovne znamke, registrirane po madridskem sistemu, se podaljša pri WIPO

Prosimo vas, da nam pošljete e-mail za naročanje plačila obnove blagovne znamke.

Potrebujemo dovolj informacij za identifikacijo ene ali več blagovnih znamk, toda vsaj lastnika, registrsko številko, mednarodne razredi, skupno število razredov in datum zapadlosti.