Podaljšanje veljavnosti modelov

Nacionalni modeli se morajo obnavljati vsakih pet let, in lahko trajajo tudi do 25 let od datuma vložitve prijave.

Zapoznela obnova je na voljo v šestmesečnem obdobju s 50% globo.

Industrijske vzorce in modele, registrirane v skladu s Haaškim sporazumom, se podaljša pri WIPO.

Prosimo vas, da nam pošljete e-mail za naročanje plačil obnove nacionalnih modelov. Potrebujemo dovolj informacij za identifikacijo enega ali več modelov, toda vsaj imetnika modela, registrske številke, število modelov, ki jih je treba obnoviti in datum zapadlosti.

Če želite obnoviti le nekatere modele, se za podrobnejše informacije obrnite na nas preko faksa.