Prenos pravice

Patent, blagovna znamka ali model, ali prijava le-teh, se lahko prenese na drugo stranko.
Zahtevani dokumenti vsebujejo izvirno, notarsko overjeno listino o prenosu pravice ali overjen sporazum in pooblastilo v imenu pridobitelja pravice (novi lastnik). En dokument o prenosu pravice lahko služi za več prenosov.

Licenciranje

Patent, blagovna znamka ali model, ali prijava le-teh, se lahko licencira drugi stranki.
Licenčna pogodba mora biti v pisni obliki in mora vsebovati vsaj naslednje informacije: predmet licenčne pogodbe, obseg licence, vrsta licence (izključna ali neizključna), trajanje licence, pravico podeliti podlicenco in dogovorjeno licenčnino.

Dajalec licence ali pridobitelj licence lahko licenčni sporazum zapiše v ustrezen register. Zahtevani dokumenti morajo vsebovati overjeno kopijo licenčne pogodbe in pooblastilo v imenu dajalca licence in pooblastilo v imenu pridobitelja licence.

 

Za vaše pravice poskrbimo, med drugim, v naslednjih državah:

Slovenija

Albanija

Armenija

Azerbajdžan

Belorusija

Bosna in hercegovina

Bolgarija

Ciper

Hrvaška

Češka Republika

Črna gora

Estonija

Grčija

Gruzija

Madžarska

Kosovo

Kazahstan

Kirgistan

Latvija

Litva

Severna Makedonija

Moldavija

Mongolija

Poljska

Romunija

Rusija

Slovaška

Srbija

Tadžikistan

Turčija

Turkmenistan

Ukrajina

Uzbekistan

ZAKAJ IZBRATI NAS?

* CELOVITA STORITEV

* 25 LET IZKUŠENJ

* KVALITETA IN ZANESLJIVOST

* SPECIALIZIRANI ZA INDUSTRIJSKO LASTNINO

* ZA VAŠE PRAVICE POSKRBIMO V 30+ DRŽAVAH

Mark inventa d.o.o.
Patenti, Znamke, Modeli


Glinska ulica 14
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 4266 503
Faks: +386 1 2510 508
Email:

POVPRAŠEVANJE