Ugovori

Proti registraciji nacionalne ali mednarodne blagovne znamke se lahko v roku treh mesecev od datuma objave vloži ugovor.
Ugovor se lahko vloži le na podlagi relativnih razlogov (prejšnjih pravic, enakih ali zamenljivo podobnih blagovnih znamk za enako ali podobno blago/storitve) in vsa dokazila je potrebno vložiti v roku za ugovor.

Vložitev ugovora

Na podlagi informacij, ki nam jih posredujete in informacijami, ki so na voljo nam, pravočasno pripravimo in vložimo ugovor. Potrebno pooblastilo, ki se ga lahko vloži kasneje.
Različno od primera do primera lahko prijavi nacionalne blagovne znamke ali mednarodne blagovne znamke nasprotujemo za vse blago in storitve ali le za nekatero blago ali storitve ali celo le za nekatere dele blaga.

Obramba pri ugovarjani blagovni znamki

Kadar je vložen ugovor proti registraciji nacionalne blagovne znamke, Urad kontaktira vašega lokalnega zastopnika.
Kadar je vložen ugovor proti registraciji mednarodne blagovne znamke, Urad izda sklep o začasni zavrnitvi in o tem obvesti lastnika preko WIPO. V slednjem primeru se obrnite na našo pisarno. Sprva bomo potrebovali kopije vseh dokumentov, prejetih od WIPO in pooblastila (le podpisana, legalizacija ni potrebna). Nato se bomo obrnili na preizkuševalca in dostopili do dokumentov pri Uradu.

Sodni postopek

Ko je blagovna znamka dokončno zavrnjena ali če je ugovor zavrnjen in ugovarjana znamka odobrena, se lahko proti odločbi o zavrnitvi ali odločbi o podelitvi v roku 30 dni od prejema odločbe vloži pritožbo na upravno sodišče.